Stichting Friedoc   The Friedoc Foundation
     
Fries documentatiecentrum
voor genealogie en geschiedenis
  Frisian documentationcenter
for genealogy and history
     
     
   
     
  De stichting Friedoc is opgeheven per 31 december 2013. Een deel van de activiteiten wordt voortgezet door de stichting FAF (Freonen fan de Argiven yn Fryslân / Vrienden van de Archieven in Friesland)  

Free counter and web stats